Utstilling: Steffi Klenz (GE/GB)

Curator: Michael Raymond (GB)

22.06 - 11.08 2024

Steffi Klenz

Til sin kommende utstilling på NOUA viser kunstner Steffi Klenz frem nye arbeider. Disse collage-lignende fotografiske verkene henter inspirasjon fra arkitektur, dyremimik og tradisjonelt japansk håndverk. Arbeidene inviterer oss til å vurdere hvordan vi kan bygge samfunn som bedre tjener lokalbefolkningen.

Fascinert av den tyske arkitekten Bruno Tauts (1880-1938) banebrytende tverrkulturelle modell for modernistisk arkitektur, fokuserer Klenzs arbeid på hans Hyuga-villa i Japan. Klenz, via Taut, kritiserer tradisjonell eurosentrisk modernistisk arkitektur og dens antatte universelle modeller og prinsipper. Ved å utforske Tauts stedssensitive arbeid, ber Klenz oss vurdere hvordan arkitektur bedre kan reflektere lokalmiljøet og konteksten, og i sin tur bedre tjene lokalsamfunnene som bor der.

For å utvide dette, konstruerer Klenz verk med flere lag som kombinerer arkitektoniske elementer fra Tauts Hyuga Villa med arkivmateriale av wunderpus-blekkspruten, et dyr som streber etter å reflektere omgivelsene; fotografiske bilder av tradisjonell japansk snekkerarbeid; og japansk blekkmarmorering og lakkmalingsteknikker. Ved å kombinere disse elementene, gjengir Klenz Taut ved å bryte med konvensjonene for tradisjonell arkitektonisk fotografi. Gjennom å inkludere ulike kunstneriske teknikker og visuelle metaforer, ber verkene betrakteren om å vurdere ikke bare bildet, men akkumuleringen av ideer bak det.

__

Steffi Klenz er en kunstner basert i London som nærmer seg fotografi som en utvidet visuell disiplin. Hennes praksis er grunnleggende opptatt av å utfordre konvensjonelle forestillinger om arkitektonisk representasjon. I motsetning til konvensjonell arkitektonisk fotografi, som ukritisk smigrer det arkitektoniske motivet, ser Klenz kapasiteten til det fotografiske bildet og arkitekturen med et nytt blikk, fra å gå utover å inneholde og reprodusere det bygde miljøet, til i stedet å bygge bro mellom den flate overflaten av fotografiet og den romlige opplevelsen av arkitektur.

Klenz legger stor vekt på å finne en passende og ambisiøs sluttform for sine konseptuelle prosjekter via bøker, utstillinger og spennende samarbeid. Hennes smidighet i tenkningen gjenspeiles i måtene hun kombinerer ulike referanser i arbeidet sitt, og også i de interessante måtene hun tilpasser det til stedet der det er utstilt.

Hun har stilt ut sine arbeider over hele Storbritannia og internasjonalt. Utvalgte arenaer inkluderer The British Museum, The Royal Scottish Academy i Edinburgh. The Royal Academy i London, The Wellcome Collection London, Camden Art Centre, The Museum for Contemporary Art i Taipei, The Museum of Contemporary Art Alicante, FotoMuseum Antwerp, Los Angeles Center for Digital Arts (2016), The Phoenix Art Museum, The Finish Museum of Photography, Künstlerhaus Bethanien i Berlin, Kunstverein Ludwigshafen og Museum Künstlerkolonie i Darmstadt.

Arbeidet hennes var en del av Rights of Passage-prosjektet for Venezia-biennalen 2015, Biennalen for samtidsfotografi i Tyskland i 2020, The International Biennale for Photography i Belo Horizonte (Brazil) i 2021, The Biennale for Electronic Language and Technology i Sao Paulo (Brazil) i 2022, The London Festival of Architecture i 2022 og Tokyo-biennalen i 2023.

__

Michael Raymond er assisterende kurator, internasjonal kunst, ved Tate Modern hvor han jobber med anskaffelser, utstillinger, samlingsvisninger og samfunnsprogrammer. Han har co-kuratert utstillingene Nam June Paik (2019), Cezanne (2022) og Philip Guston (2023), samt utstillinger inkludert Vivan Sundaram, Rosa Barba, Monster Chetwynd og Beuys' Acorns-installasjonen av Ackroyd & Harvey på Tate Moderns sørterrasse ( 2021).

Tidligere jobbet han ved British Museum på utstillinger inkludert Hokusai (2017), Rodin and the Art of Ancient Greece (2018), Manga (2019) og koordinerte Asahi Shimbun Displays.

Les avisen Now You Hear Us here (Norsk og Engelsk)

Utstillingsåpning: 
Lørdag 22. juni
kl 14.00 - 16.00
NOUA Visningsrom, 2. etasje

Kunstner og kuratoromvisning: 
Lørdag 15. juni
kl 15.00 - 15.30
NOUA Visningsrom, 2. etasje

 

NOUA 
Storgata 56, Bodø

Gratis inngang