Utstilling: Batia Suter (CH/NL)

Curator: Francesca Marcaccio Hitzeman (IT/HK)

20.01 - 30.03 2024

Arkiv bilde av husbåt
Batia Stuer

Batia Suters installasjon som presenteres på NOUA, Octahedral, er en fengslende utforskning av arkitektoniske former og fotografisk kunstnerskap. Utstillingen er den første i NOUAs program for 2024 og et offisielt samarbeid med Bodø, europeisk kulturhovedstad 2024. Programmet er del av samarbeidsprosjektet Out of the Metropolis – Art exchange across borders, etablert av NOUA i samarbeid med Finish Museum of Photography og DoubleDummy.

Suter manipulerer bilder hentet fra gamle bøker og tidsskrifter digitalt og presenterer dem i to vidtfavnende montasjer i gallerirommet. Den første projeksjonen omhandler betydningsfulle arkitektoniske strukturer opp gjennom historien som har funnet personlig gjenklang i hos kunstneren. Den andre projeksjonen viser en animert serie av matbeholdere i plast som danner en fortløpende, rekke av former i stadig utvikling. Stillbildene er formet til et kontinuerlig slideshow der  motivene morfer sømløst og fletter bilder Suter har tatt i Bodø inn i utstillingens struktur.

Arkitekten Sami Rintalas utstillingsdesign skaper en villet kontrast til bygningene som blir fremstilt i videoene og fremhever utviklingen av samtidsfotografiet. Denne bevisste sammenstillingen kaster lys over arkitekturens rolle i historiefortelling, der den påvirker vår intellektuelle og persepsjonsmessige forståelse og former individuelle erfaringer, minner og sosiale interaksjoner.

Skjønt umiddelbart tilsynelatende fragmentert og løsrevet fra sin opprinnelige kontekst, danner fotografiene nå en sammenhengende, animert, sammenstilling som pulserer av en organisk samstemthet som oppfrisker gallerirommet. Suters sammensmelting av elementer fra ulike epoker og kulturer oppmuntrer til dyptgående refleksjon over arkitekturens vedvarende innvirkning på vår sansning, erindring og kollektive hukommelse. Suters utstilling fungerer som en kanal formet av menneskelig erfaring som maner til refleksjon over våre omgivelser, betydningen av de strukturene vi skaper, bebor og samhandler med, og videre hvordan disse konstruksjonene former vår forståelse av oss selv og vår plass i verden.

Tekst av kurator Francesca Marcaccio Hitzeman.
(Oversatt av Svein Svarverud)

Utstillingen er støttet av Bodø2024, Kreativt Europa, Norges Kulturråd og BKH Utviklings og Formidlingstilskudd.

_

Den sveitsiskfødte, Amsterdam-baserte kunstneren Batia Suter (f. 1967) studerte ved kunstakademiene i Zürich (CH) og Arnhem (NL), samt Werkplaats Typografie. Suter produserer monumentale stedspesifikke installasjoner av digitalt manipulerte bilder og jobber med fotoanimasjoner, bildesekvenser og collager, ofte ved å bruke funnet historiske bilder. I 2007 og 2016 ga hun ut kunstnerbøkene Parallel Encyclopedia og Parallel Encyclopedia #2, basert på komposisjoner av bilder hentet fra gamle bøker hun har samlet gjennom årene. Hennes andre bøker; Surface Series (2011), Radial Grammar (2018) og Hexamiles (Mont-Voisin) (2019), er stemningsfulle montasjer av funnet bilder som utforsker de forskjellige resonansene til geologiske former og landskap, visuelle overflater og bildestrukturer. De underliggende temaene i Batia Suters praksis er "ikonifisering" og "immunogenisitet" av bilder, og omstendighetene som gjør at de blir belastet med nye assosiative verdier. Arbeidene hennes plasserer intuitivt gamle bilder i nye sammenhenger for å fremkalle overraskende reaksjoner og betydelige muligheter. Ved å bruke denne metoden, og med en avstemt følsomhet for skjulte harmonier og ekspressive ulykker, genererer Suter dermed hypnagogiske rom der bilder kan kommunisere med sin egen logikk, i et kraftfelt av fantasifull metamorfose.
 

Francesca Marcaccio Hitzeman er en uavhengig kurator, kunstkonsulent og skribent med spesialisering i fotografi og samtidskunst. Hun har utdanning i kunsthistorie og kunstfotografi fra UAL. Francesca har mottat stipend fra London Royal College of Arts Curating Program og ble valgt ut til Emerging Curators residency ved Otis College i Los Angeles i 2019. Hun trekker på sitt internasjonale perspektiv for å koble kunstnere og publikum på tvers av kulturelle og geografiske grenser, og samarbeider med en rekke gallerier, museer, kunstmesser, institusjoner og private samlere. Francesca har hatt ulike posisjoner ved anerkjente institusjoner, gallerier og festivaler, inkludert Whitechapel Gallery, International Center of Photography, Jeeum Gallery og Savignano Photography Festival. Hun er for tiden basert i Hong Kong.

Utstillingsåpning: 
Lørdag 20. januar
kl 13.00 - 16.00
NOUA Visningsrom, 2. etasje

Kunstner og kuratoromvisning: 
Lørdag 20. januar
kl 14.00 - 14.30
NOUA Visningsrom, 2. etasje

Åpningsfest:
Lørdag 20. januar
kl 19.00 - 23.00
NOUA Seminarrom, 1. etasje

NOUA 
Storgata 56, Bodø

Gratis inngang