Sverre Gullesen (NO)

Strategier i betong!

28.10 - 17.12

Betong skulpturer på gulv i galleri.

I utstillingen Strategier i betong presenteres Sverre Gullesens arbeider i dialog med arkivbilder fra Erling Viksjøs arbeide, tidligere vist på Nasjonalmuseet i utstillingen Bevegelser i Betong.

Verkene til Sverre Gullesen har et materialbasert utgangspunkt. Gullesen presenterer skulpturer i betong støpt på stedet, der tekstile former fylles med betong. Massens tyngdekraft trekker innholdet nedover i formen, og materialets tetthet i kombinasjon med tørkeprosessen innvirker på skulpturens form og taktilitet. Sammen med Gullesens arbeider vises arkivbilder fra Erling Viksjøs fra Nasjonalmuseets arkiv. Viksjøs bygninger utfordrer manges forestillinger om hva som er stygg og pen arkitektur. Han var nyskapende og hadde et unikt samarbeid med flere kunstnere. Arkivbildene ser på hans utstrakte samarbeid med kunstnere som Carl Nesjar og Pablo Picasso.

Bodø er en by i stor endring, med ny bydel Hernes som et av de største byutviklingsprosjektene i Norge de neste tiårene. Betonginstallasjonene og den militære/sivile infrastrukturen legger viktige premisser for utvikling av bydelens landskap og identitet. Hvordan skal materialet og arkitekturen gjenbrukes og omformes inn i framtiden? Utstillingen er utviklet i samarbeid med Bodø kommune/Ingrid Bay-Larsen/Hanna Landfald Hanssen og prosjektet FLyfugl – kunst i stedsutvikling Hernes, finansiert av KORO. Det vil også være mulig å se arkivfoto fra Bodøs ikoniske betongarkitektur (Teigen-samlingen) og bygging av dagens lufthavn (Norsk luftfartsmuseum).

_

Sverre Gullesen har utdannelse fra Ecole Nationale Superieure des Arts Visuels de la Cambre i Brussel og Kunstakademiet i Oslo (KHiO). Han jobber interdisiplinært med performance, skulptur, tekst, installasjon og video. Sammen med Kristian Øverland Dahl og Steinar Haga Kristensen utgjorde han kunstnergruppen D.O.R fra 2006–2015.

Erling Viksjø (1910–1971) var en av de viktigste arkitektene i Norge i tiden etter andre verdenskrig, kjent for sin betong- og høyhusarkitektur. Han var med på å prege norsk arkitektur i etterkrigstiden fram til sin død. Viksjø betraktes som en av de fremste arkitektene innen norsk modernisme. Høyblokken i regjeringskvartalet blir regnet som hans viktigste verk.

Åpning: 
Lørdag 28. oktober kl 13.00
NOUA Visningsrom

Kunstneromvisning 
Lørdag 28. oktober kl 14.00
NOUA Visningsrom

Åpningsfest: 
Lørdag 28. oktober kl 19.00
NOUA Seminarrom

Kunstnersamtale
Sverre Gullesen og Per-Gunnar Tverbakk
Fredag 10. november kl 12.00
Stormen konserthus, Faojé

Seminar
Samarbeid med Bodø kommune og NODA
Tirsdag 21. november kl 16.00
NOUA Seminarrom

Åpningstider: 
Tor - søn
12.00 - 16.00

 

NOUA
Storgata 56, Bodø