Out of the Metropolis

Art Exchange Across Borders

2024

Out of the Metropolis

Utstillingsprogram 2024
Gjennom et samarbeid med den Europeiske kulturhovedstaden Bodø2024 vil NŌUA bidra til å utvikle infrastrukturen for visuell kunst i Bodø og vil presentere kunstproduksjoner i samarbeid med flere europeiske bidragsytere gjennom året. NŌUAs utstillingsprogram for 2024 er laget gjennom samarbeid med Finnish Museum of Photography (FI) og DoubleDummy (FR) og Lofoten International Art Festival (NO) som partnere.

Kunstnerne som presenteres gjennom NOUAs utstillingsprogram 2024 smir ukjente verdener sammen i sitt arbeide – og skaper nye kartografier gjennom bilder av det som aldri var og bilder av imaginære fremtider. Nye terreng skisseres og skaper grunnlag for en ny type atlas. Etablerte bildestrukturer blir gjennom utstillingene gransket – fotografiet blir et vitenskapelig instrument, et dokument, et minnesmerke, en metafor og en myte – skaper nye logikker og verdier.

I 2024 samarbeider NOUA med det verdenskjente Bodø-baserte arkitektkontoret Rintala Eggertsson Architects, hvor de sammen med kunstnerne skaper skreddersydde utstillingsdesign og opplevelser for publikum gjennom hver utstilling – ved å bruke utstillingsrommet til å utfolde nye historier, situasjoner og virkeligheter gjennom ukonvensjonell materialbruk og romlig tenkning.

 

Out of the Metropolis
2024-utstillingene er en del av samarbeidsprosjektet Out of the Metropolis - Art Exchange Across Borders initiert av NŌUA, i samarbeid med Finish Museum of Photography og DoubleDummy. Institusjonene jobber sammen mellom 2023-25 for å utforske utfordringer og muligheter for utveksling og presentasjon av kunst i små institusjoner i periferien.

Kunstnerne omfavner konseptualisering, eksperimentering og innovasjon når de viser arbeidet sitt på NOUA, og gjennom romlige arkitekturer skaper bygging nye forbindelser mellom publikum og kunstverkene ved å tenke på utstillingsarbeid som en kritisk praksis.

Prosjektet undersøker nye kuratoriske fenomener ved å utfordre roller, modeller og funksjoner mellom visningsrom, kuratorer, kunstnere og publikum i en mikroinstitusjonell kontekst. Målet er å styrke ukonvensjonelle arenaer for kunst i periferien ved å utvikle innovative strategier og metoder for grenseoverskridende samarbeid, samproduksjon og utveksling av kunst, med særlig fokus på økonomisk og økologisk bærekraft.