Rethinking Archives, Decolonizing Perspectives

Seminar

16.03.2023

Arkivbilder fra fotoboken MÄNK'ÁČEN
Sergio Valenzuela Escobedo, MÄNK'ÁČEN (2022)

NOUA ønsker velkommen til seminaret Rethinking Archives, Decolonizing Perspectives. Med tre internasjonalt anerkjente foredragsholdere tar seminaret for seg den offentlige historien som blir fortalt gjennom kunstutstillinger, med et spesielt fokus på foto som samtidskunst og bruk av arkivmateriale i kunstprosjekt. Seminaret er en oppfølger av utstillingen Occupying Photography som ble vist på NOUA sommeren 2022. 

En rekke utstillinger og kunstbiennaler vil være gjenstand for en diskusjon, og videre rundt dagens presentasjon av arkiv i offentlige samlinger og museer. Hvordan er utstillingene med på å forlenge en oppfatning av det koloniserte, og hvor skal vi ta debatten rundt en institusjonell de-kolonisering videre? Hvordan kan samtidskunstnere være med på å løfte debatten til et lett tilgjengelig format for publikum?

Seminaret viderefører spørsmål som NOUA har jobbet med igjennom tidligere seminar og publikasjoner:
- Hva skjer under transformasjonen fra offentlig og institusjonelt arkivmateriale til en utstilling omformet av kunstnere?
- Hvordan påvirker presentasjonen av arkiverte bilder den kollektive forståelsen av historien?

Dørene åpnes 30 min før start, og fotoboken ‘MÄNK'ÁČEN’ av Sergio Valenzuela Escobedo vil være tilgjengelig til å kjøpe.

 

SEMINAR PROGRAM ​

1. Foredrag - Anticolonial Strategies to Archival Practice
Kl. 18.30 - 19.10
Foredragsholder: Sunil Shah (UK)

I sitt foredrag tar Sunil Shah for seg bruken av antikoloniale perspektiver i tilnærmingen til arbeid i sammenheng med arkiv, kunstproduksjon, presentasjon og kritikk. Ved å bruke Documenta 11 (2002) som sin case-studie, bruker han ideer som dukker opp fra svarte og antikoloniale studier i en arkivpraksis for å utforske bilder og reise kritiske spørsmål om hvilke utstillingshistorier som huskes og fra hvems perspektiv.  Hvem forteller historiene? Hvordan blir de fortalt? Hvem er inkludert? Hva er utelatt? Hvordan kan de sees gjennom en postkolonial eller avkolonisert linse? Hva betyr de for kunsthistorien?

 

2. Foredrag og innledning om prosjektet ’Occupying Photography’
19.15 - 19.45
Foredragsholder:  Kurator Sergio Valenzuela Escobedo (CH/FR)

Foredraget vil ta for seg problemstillinger rundt kameraets reise for å dokumentere vitenskap på 1800-tallet, og problematikken rundt dokumentasjonen av ukjente sivilisasjoner og urbefolkninger. Utstillingen og prosjektet viser klare likheter mellom ekspedisjoner gjort i Sør-Amerika og Norden, og i Norge ser vi blant annet vitenskaps-mannen Sophus Tromholt’s dokumentasjoner av samisk befolkning på sin reise til Finnmark for å dokumentere nordlyset. 

Valenzuela Escobedos utstilling ‘Occupying Photography’ ble vist på NOUA sommeren 2022, og publisert som fotobok samme høst. Utstillingen og boken vil være grunnlaget for hans foredrag. 

 

10 minutter pause

3. Panelsamtale
19.55 - 20.30 (dørene stenges 21.00)
Deltakere: Sergio Valenzuela Escobedo (CH/FR), Sunil Shah (UK)
Moderator : Anna-Kaisa Rastenberger (FI)

Paneldebatten tar samtalen videre, rundt ulike undersøkelser og en tverrfaglig tilnærming knyttet til bruk av arkiv. Samtalen vil utvide innleggene med både vestlige og “ekstra vestlige” poetiske og kritiske synspunkter for å respondere til, og skape en interkulturell diskusjon om arbeidet med arkiver. I en eksplosjonen av digitalt arkiv-innhold stilles det spørsmål rundt hva er et arkiv i dag og hva kunstnere kan gjøre? Samtalen føres videre rundt de uendelige mulighetene for å jobbe med arkiver og utvidelse av arkivet gjennom fotografi. Paneldebatten vil videre ta for seg kunstens rolle i kulturell historiefortelling og kunstnerens rolle i å skape nye arkiver med ny innsikt.

Det vil være muligheter for publikum til å stille spørsmål.

_

BIOGRAFIER FOREDRAGSHOLDERE

 

SERGIO VALENZUELA ESCOBEDO (CH/FR)
Sergio Valenzuela-Escobedo, født i 1983, er undrsøkende kunstner og jobber som uavhengig kurator. Han fullførte en doktorgrad ved Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles (ENSP) i 2021. Siden 2005 har han designet og kuratert kunstutstillinger i Chile og Europa, inkludert Mapuche: Journey to Lafkenche Land på Musée de l' Homme i Paris, Monsanto: A Photographic Investigation at Rencontres d'Arles og på turné de siste fem årene under hans permanente oppsyn, og Geometric Forests. Struggles in Mapuche Territory at the Rencontres d'Arles 2022.

SUNIL SHAH (UK)
Sunil Shah er en kunstner,skribent og forsker basert i Oxford, Storbritannia. Hans forskningsinteresser inkluderer Documenta 11, samtidskunsthistorier, postkolonialiteten i kunstpraksis, representasjonspolitikken og arkivpraksis. Han er assisterende redaktør for American Suburb X og bidragsyter til FOAM Magazine. Han er også førsteamanuensis i fotografi og utstillingsstudier ved University of the Arts, London. Han har kuratert flere utstillinger og har hatt separatutstillinger av arbeidet sitt på New Art Exchange i Nottingham, Storbritannia og Pitt Rivers Museum i Oxford, Storbritannia.

ANNA-KASIA RASTENBERGER (FI)
Professor i utstillingsstudier og romlighet/praksisstudier Anna-Kaisa Rastenberger har jobbet som kurator, forfatter, forsker og lærer både i Finland og i utlandet; siden 2009 har hun hatt stillingen som sjefkurator ved The Finish Museum of Photography. Hun har lang erfaring med utstillingsprosjekter, kurateringspraksis og den internasjonale utstillingsscenen for samtidskunst. Anna-Kaisa Rastenberger er interessert i kunstpraksis og visning i både fysiske og digitale miljøer. Hun har en doktorgrad i kunsthistorie fra Universitetet i Helsinki.

Dato:
16. Mars 2023

Tidspunkt:
18.30 - 20.30 

Sted:
Stormen bibliotek, Litteratursalen

Foredragsholdere:
Sunil Shah (UK)
Sergio Valenzuela Escobedo (CH/FR)
Anna-Kaisa Ranstenberger (FI)

Seminaret holdes på Engelsk.

_

Seminaret er støttet av Fritt Ord og
Institut français de Norvège