Påfyll: Aldersvennlige samfunn på vinterstid

Arrangement av NODA

15.02

Kom glad etter jobb for å møte likesinnede. Designere, arkitekter og de med interesse for det.

Siri Arntzen og Jan Ratnarajan fra nyetablerte Fabric+ kommer og forteller om sitt prosjekt "ageing in the arctic". Siri leder Fabric+ og jobber sammen med Jan som er ansvarlig for helse-design i prosjektet.
Det blir gode diskusjoner og sosial mingling. Baren er åpen.

16:00 Dørene åpner
17:00 Velkommen v/NODA
17:05 Ageing in the Arctic v/Fabric+
17:30 Pause
17:45 Mingling og innspill 22:00 Vel hjem (<- utvidet slik at foreldre kan bli med etter barne-tv)

NODA - Nordnorsk Design og Arkitektursenter er en prosjektbasert medlemsorganisasjon. Vi viser hvordan design og arkitektur er samfunnsnyttig. Gjennom ulike aktiviteter - som f.eks dette påfylls arrangementet. Her har vi et mål om å gi både faglig og sosial påfyll.

Fabric sitt prosjekt “Ageing in the Arctic” ser på hvordan de eldre opplever vinteren i Bodø hvilke tiltak som bør gjøres for å få en mer aldersvennlig by på hele året. Dette kan være enkle ting somvintertilpassede sitteplasser og belysning, men også nye tjenestekonsepter eller støtte på glatt fore. Man kan også tenke på utforming av piggsko eller broddene for å gjøre de enklere å ta av og på. Her vil både design, arkitektur, tjeneste- og byutvikling ha mye å si. Med tverrfaglighet i teamet; en lege, en økonom, arealplanlegger og arkitekt så har de et godt utgangspunkt. I tillegg er det stort fokus på medvirkning - høre de eldres stemmer, men også andre som kan påvirke eller har relevante opplevelser man bør ta med i prosessen.

I løpet av kvelden vil det bli mulighet for å komme med innspill. Men det skjer etter en god introduksjon av tema og prosjekt!
 

Onsdag 15. februar
Kl 16.00 - 22.00 

NOUA Seminarrom
Storgata 56, Bodø