Kunstner- og kuratoromvisning i Batia Suters utstilling

20.01.2024

Batia Suter

NOUA har gleden av å ønske velkommen til gratis kunstner- og kuratoromvisning i Batia Suters utstilling Octahedral lørdag 20. januar kl. 14.00 i NOUA visningsrom. 

Omvisningen gjennomføres av kunstner Batia Suter og kurator Franscesca Marcaccio Hitzeman. Omvisningen foregår på engelsk. Ca 20 min + 10-20 min spørsmål. 

Utstillingen Octahedral tilbyr besøkende publikum en fengslende utforskning av forholdet mellom arkitektur og fotografi, og inviterer til refleksjon rundt miljøet vårt og strukturene som vi bor i.

Les mer om utstillingen her.

Kunstner- og kuratoromvisning
Lørdag 20. januar
kl 14.00 - 14.45


NOUA Visningsrom, 2. etasje
Storgata 56, Bodø 

Gratis inngang