EN / NO
Responsive knapp

Power & Paper
Seminar

Til programmet Power & Paper arrangerer vi et seminarprogram med tittelen "Contemporary Photography, Archives and Documented History". På grunn av Covid-19 vil seminaret holdes delvis online og delvis live i Bodø høsten 2021. 

Kunstnere og kunstteoretikere fra Europa og Norge er invitert til å diskutere sin egen praksis og erfaringer rundt bruk av fotografiske arkiver for å kontekstualisere programmet. Temaet er konsentrert rundt spørsmål om fotografering, offisiell / dokumentert historie, individuelle forhold til hukommelse og historie, begreper manipulasjon, ekthet og forfatterskap.

 

Nøkkelspørsmål:

  • Kan kunstnere frigjøre de arkiverte fotografiene og dokumentene fra sine vante fortolkninger og dermed omdirigere våre felles, ideologisk ladde fortellinger?

  • Hva skjer under transformasjonen fra offentlig og institusjonelt arkivmateriale til en utstilling omformet av kunstnere? Hvordan påvirker presentasjonen av arkiverte bilder den kollektive forståelsen av historien?