EN / NO
Responsive knapp

Power & Paper 2021

04. september - 23. oktober 2021
NOUA, Godtemplarhuset, Bodø

___

Programmet Power & Paper består av utstilling, seminarer, publikasjon og filmvisninger. Tematikkene kretser rundt fotografi, offisiell dokumentert historie, individuelle forhold til minner og historie, og begreper rundt manipulasjon, autentisitet og forfatterskap. 

Til å kuratere Power & Paper har NOUA invitert den Hong Kong-baserte kuratoren Francesca Marcaccio, som tidligere har jobbet med lignende spørsmål hos blant andre på British Museum og i arkivsamlingen på Whitechapel Gallery, begge i London. Gjennom hovedutstillingen og et sammenvevd formidlingsprogram bestående av publikasjon, seminarer og foredrag, reflekterer kunstnerne Michal BarOr, Clare Strand og Samuel Henne – sammen med skribentene Diane Smyth, Karen McQuaid og Maria Lyngstad Willassen – over makten kunstnere har til å presentere alternative virkeligheter og lede publikums oppmerksomhet mot nye måter å navigere i funnede bilder, historisk materiale og offentlige arkiver.

Utstillingen som åpner i september presenterer verker som tar for seg fotografiske arkiver. Her setter kurator og kunstnere spørsmålstegn ved vår oppfatning av sannhetsverdien i fotografisk dokumentasjon. I sitt arbeid legger kunstnerne frem alternative historieløp og problematiserer eksisterende historier i stedet for å bekrefte dem. Eksisterende fotografiske arkiver utsettes for nyfortolkning, reappropriasjon og dekonstruksjon av eksisterende fotografiske arkiver og deres evne til å stimulere til nye diskusjoner. 

Kan kunstnere frigjøre de arkiverte fotografiene og dokumentene fra sine vante fortolkninger og dermed omdirigere våre felles, ideologisk ladde fortellinger?

Hva skjer under transformasjonen fra offentlig og institusjonelt arkivmateriale til en utstilling omformet av kunstnere? Hvordan påvirker presentasjonen av arkiverte bilder den kollektive forståelsen av historien?

Arkivet blir gjerne sett som en ubestridt sann presentasjon av historiske hendelser, møysommelig samlet fra myndighetshold. I en “Post Truth” -tid da informasjonsressursene er lett tilgjengelige, er arkivet slik vi kjenner det åpent for nye undersøkelser. Dette inkluderer fotografiske arkiver: Her blir bildene ofte presentert som fakta som representerer verden objektivt. Kunstnere har makt når de gjenbruker etablerte fortellinger. De navigerer seg gjennom flere lag av byråkrati, og pakker tørre og utilgjengelige arkiver inn i visuelle presentasjoner som kan gi betrakteren ny innsikt i historiske begivenheter, utløse debatt og så frø til endring.

Utstillingesdesigner Tom Lovelace puster liv i visningsrommet gjennom romlige grep som er skapt for å gå i dialog med hver enkelt kunstners visuelle språk. 

Power and Paper-programmet støttes sjenerøst av Norsk kulturråd, Fritt Ord, Norsk Fotografisk Fond, Nordland fylkeskommune og Bodø kommune. Stormen bibliotek er en partner for seminaret. Vi er takknemlige for våre finansielle bidragsytere og samarbeidspartnere, da det ville ha vært umulig å realisere programmet uten dem.