EN / NO
Responsive knapp

Once Upon a Time...

NŌUA presenterte online-programmet Once upon a time... av Mathieu Asselin og Sergio Valenzuela Escobedo sommeren 2020.

Se alle innspilte foredrag her.

Gjennom programmet ble det arrangert en rekke online foredrag for kunstnere, fotografer, studenter, kuratorer, designere og andre interesserte parter som diskuterte problemstillingene innen dokumentarfotografi i dag. Foredragsrekken er sammensatt av Mathieu Asselin og Sergio Valenzuela Escobedo i samarbeid med Marianne Bjørnmyr og Dan Mariner, og ble gjennomført mellom 25. mai til 14. august 2020.

Programmet besto i tillegg av en to måneders workshop for 14 utvalgte artister etter en open call.

Online-programmet består av seks kunstnertaler, syv presentasjoner av fotobokdesignere og to forelesninger. Gjesteforeleserne for programmet om protest og engasjement er fotografer, designere og kuratorer som har utviklet arbeid relatert til langsiktige prosjekter som på sitt vis utfordrer dokumentarfotografiet for å gjøre det mer responsivt mot utfordringene i dagens samfunn. Stanley Wolukau-Wanambwa, Laia Abril, Anthony Luvera, Max Pinckers og Newsha Tavakolian har delt deres arbeid, sin prosess og sin visjon med Sunil Shah i ‘live’ diskusjoner. Adam Bromberg og Anna Kaisa Rastemberg holdt teoretiske innlegg om de større bildet. Roger Williams, Ramon Peza, Eleana Schlenker, Ricardo Báez, Nina Bačun & Roberta Bratović, Hans Gremmen og Lewis Bush møtte publikum på nettet og delte sine InDesign-filer og diskuterte valg og inspirasjon i fotobok-produksjoner de har jobbet med.

Hovedideen til programmet var å samle et fellesskap av fotografer, kritikere, teoretikere osv. for å diskutere og utveksle informasjon, ideer og erfaringer som fremhever dagens utfordringer, utsikter og begrensninger i moderne dokumentarfotografering.


Online-programmet støttes av Norsk kulturråd og Fritt Ord.