EN / NO
Responsive knapp

EUROPEISK MILLIONTILDELING TIL NOUA
01.11.2022

NOUA har fått gledelige nyhetene fra Brussel om at de er én av fire norske institusjoner som har mottatt midler fra det anerkjente Kreativt Europa-programmet. Støtten på 2 millioner kroner sikrer gjennomføring av et treårig prosjekt med blant annet seminar i Bodø, Helsinki, Finland og Arles, Frankrike og en internasjonalt lansert publikasjon i 2025. Bodø-væringer får nytt godt av prosjektet som skal presentere tre nyproduserte utstillinger av internasjonale kunstnere på høyt nivå på NOUAs visningsrom i 2024.

”-Det er et trangt nåløye for å nå igjennom med prosjekter i Kreativt Europa. Det er all grunn til å gratulere NOUA ved Marianne og Dan! De har lykkes med å sette sammen et spennende prosjekt som vektlegger at kunstnere kan jobbe i alle deler av Europa og ikke bare i storbyene.”  sier Per Dehlin som jobber med Kreativt Europa i Norsk kulturråd.

Aktuell tematikk - styring av mikroinstitusjoner for visuell kunst
”Dette er utrolig stort for NOUA å få være med på, og en mulighet til å jobbe internasjonalt i større grad ved å bringe Europa til Bodø og også Bodø til Europa” sier daglig leder av NOUA Marianne Bjørnmyr. Målet med prosjektet, som er initiert av NOUA, er å bygge kapasitet mellom europeiske kunstneriske nettverk og mikroinstitusjoner, og er spesielt relevant mot Bodø som Europeisk Kulturhovedstad i 2024 da det skal utforske utfordringer og muligheter for utveksling og presentasjon av kunst i mindre institusjoner i Europa. Med flere og flere kunstnere som forlater kunstmetropolene for å etablere seg utenfor de største byene trengs nye metoder for produksjon og presentasjon av kunst. Prosjektet skal utfordre roller, modeller og funksjoner mellom utstillingsrom, kuratorer, kunstnere og publikum og samtidig utvikle innovative metoder for grenseoverskridende samarbeid, samproduksjon og utveksling av kunst, med spesielt fokus på økonomisk og økologisk bærekraft.

Internasjonale utstillinger i Bodø med anerkjente bidragsytere
I prosjektet skal NOUA samarbeide med Finish Museum of Photography i Helsinki i Finland og DoubleDummy i Arles, Frankrike. I tillegg vil over 20 internasjonale bidragsytere gjennom kunstnere, kuratorer, skribenter og foredragsholdere inviteres inn i prosjektet. Inkludert en rekke anerkjente aktører som tidligere har arbeidet i en rekke større institusjoner og bidratt til flere publikasjoner.

Tre internasjonale anerkjente kunstnere i samarbeid med kuratorer inviteres til å produsere utstillinger som skal vises på NOUA og for Bodø-publikummet i 2024. Kunstnerne og utstillingene utforsker tematikk rundt sentrum og periferi, transmobilitet, nomadisme, kunst og vitenskap i søken etter land. Utstillingene vil presentere særegne historier og forbindelser mellom ulike regioner, og belyser kraften til historiefortelling innen fotografi og samtidskunst i dag.

Oppgradering av visningsrommet
NOUAs visningsrom, som åpnet i Godtemplarhuset i 2021 skal det neste året undergå oppgraderinger og tilpasses et visningsrom for kunst med høyt nivå frem mot 2024. Støtte fra både Norsk kulturråd og Utviklings- og formidlingstilskudd fra BKH bidrar til utvikling av en profesjonell arena som kan ønske nasjonale og internasjonale kunstnere velkommen. Og allerede det neste året vil publikum få møte flere lokale og internasjonale kunstnere i utstillinger på NOUA. ”- Vi opplever at publikum er svært nysgjerrige og at publikumstallene stadig øker. Nå som kunstnere kan være tilstede på åpningene igjen etter pandemien ser vi at det er en ekstra stor interesse for utstillingsåpningene hvor man kan møte og snakke med kunstnerne direkte. Det skal vi fokusere videre på, også gjennom formidling som kunstnersamtaler og uformelle omvisninger. Vi ser virkelig frem til de neste årene på NOUA”, sier driver på NOUA, Dan Mariner.

Om Kreativt Europa
Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet.

Norge deltar i Kreativt Europa på lik linje med medlemslandene i EU og andre programland i EUs naboregioner. Til sammen deltar ca. 40 land. Programmet gir norske kulturaktører støtte til samarbeid, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving, gjennom aktiviteter som for eksempel utveksling av aktører og produksjoner på tvers av landegrenser, felles produksjoner, utforsking av nye forretningsmodeller og utvikling av digitale løsninger. Et av målene er å skape bedre vilkår for profesjonelle kunstnere.