EN / NO
Responsive knapp

NOUA PROGRAM 2018 / 2019

PARALLAX
Fotografi, distribusjon
og innovative samarbeidsformer

Atelier NOUAs første årlige, offentlige program undersøker endringer i kunstneriske praksiser og den konstante utviklingen av infrastrukturer rundt distribusjon av foto som samtidskunst. Denne serien av arrangementer inkluderer foredrag og kunstnersamtaler som utforsker presentasjon av samtidsfoto, preget av både materialisme og en performativ, fenomenologisk og installasjonsbasert praksis.

 - Hvilken innvirkning har utviklingen av uavhengige og ukonvensjonelle distribusjonskanaler for fotografi hatt på kunstneriske praksiser?

Kunstnere og institusjoner navigerer rundt nye muligheter der nyskapende og tilgjengelig teknologi, samarbeid og en utvikling av distribusjonskanaler definerer nye måter å operere på innen den fotografiske arenaen. Nye alternativer til tradisjonelle institusjonelle strukturer utfordrer og åpner opp for flere, ikke-hierarkiske inngangspunkter til den fotografiske scenen. Institusjoner og kunstnere påvirker hverandre i en konstruktiv dialog. Fotobøker, uavhengige kuratorer, kunstnerdrevne tiltak, kryss-samarbeid og satellittprosjekter blir stadig mer relevante for å formidle kunst og fotografering til publikum.

NOUA vil i løpet av høsten 2018 / våren 2019 gjennomføre arrangementer med norske og internasjonale kunstnere, utøvere og fagpersoner for å skape en åpen dialog om mulighetene og ansvaret som plattformene for formidling av fotografi står overfor i dag.

 

Programmet er støttet av:

Norsk kulturråd
Norsk Fotografisk Fond
Bodø kommune
Nordland fylkeskommune
Sparebank1 Nord-Norge Kulturnæringsstiftelsen